Ricky Simon TKO’s Merab Dvalishvili | HIGHLIGHT | UFC FIGHT NIGHT

What do you think this Ricky Simon TKO’s Merab Dvalishvili | HIGHLIGHT | UFC FIGHT NIGHT video?

Be sure to share this Ricky Simon TKO’s Merab Dvalishvili | HIGHLIGHT | UFC FIGHT NIGHT video.