Thiago Santos talks to Laura Sanko | INTERVIEW | UFC FIGHT NIGHT

What do you think this Thiago Santos talks to Laura Sanko | INTERVIEW | UFC FIGHT NIGHT video?

Be sure to share this Thiago Santos talks to Laura Sanko | INTERVIEW | UFC FIGHT NIGHT video.